Beheer van de oudergelden en meer!

Avondvierdaagse 8 t/m 12 juni 2020.

Ook dit jaar organiseren wij de Avondvierdaagse voor de leerlingen van Kindcentrum de Schatkamer.

De avondvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van 8 t/m 12 juni 2020.

De kosten voor de avondtocht (1 dag) is Euro 5,50 en voor de avondvierdaagse (4 dagen) is het Euro 6,50. Welke dag de rustdag wordt, is op dit moment nog onbekend.

Dit jaar zullen we weer groepjes creëren. Elk groepje bestaat uit min. 4 kinderen (onderbouw) of min. 6 kinderen (middenbouw/bovenbouw) met daarbij 1  meeloopouder. Deze meeloopouder heeft die avond de verantwoordelijkheid over dit groepje kinderen. U kunt dit jaar ook zelf een groepje creëren. U kunt evt. met de ouders/verzorgers van het groepje afspreken wie wanneer meeloopt. Als er maar 1 meeloopouder per groep, per avond meeloopt (dit voor de overzichtelijkheid tijdens de avondvierdaagse). Als meeloopouder krijgt u een geel/oranje hesje aan, zodat u herkenbaar bent als meeloopouder.

Ook dit jaar kunnen wij niet alleen de avondvierdaagse lopen zonder u hulp. Daarom zijn we ook op zoek naar hulpouders. Wat hulpouder precies inhoud kunt u hieronder lezen.

Inschrijven is mogelijk vanaf 10 maart t/m vrijdag 26 april 2020.

Als u hier klikt kunt u zich inschrijven.

Indien er vragen cq. opmerkingen zijn kunt u altijd mailen naar:

a4d.obsdeschatkamer.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Selma, Vanessa en Susanne

Omschrijving van de Hulpouder taken:

Bij de kraam staan van De Schatkamer:

Zoals elk jaar zullen we weer onze eigen Schatkamer kraam neerzetten waar limonade, koffie/thee geschonken zal worden en iets lekkers. Elke avond (ma./dins./don.) zou er 1 hulpouder nodig zijn die de koffie/thee/limonade, tafel etc. bij school ophaalt. De andere hulpouder(s) kunnen rechtstreeks naar de plek van de kraam rijden.

* Let op: De kraam van De Schatkamer zal alleen georganiseerd worden als er voldoende ouders/vrijwilligers mee helpen dit te realiseren.

Koffie en limonade klaarmaken op school:

Uiteraard moeten de kannen met koffie/thee en limonade ook worden gemaakt en klaargezet worden. We zoeken ouders die één of meerdere dagen (ma./di./don.) van ongeveer 17.00 uur tot 17.30 uur aanwezig kunnen zijn op school, om dit te verzorgen.

Schminken bij de startplaats:

Om het geheel een feestelijk tintje te geven kunnen kinderen het logo van de Schatkamer op hun gezicht laten schminken met de “schatkamer” stempel. Tijd: 17.45 tot 18.00 uur bij de verzamelplaats van de dag.

___________________________________________________________________________

Opmerkingen:

Mocht er voor of tijdens de avondvierdaagse nieuwe info of wijzigingen zijn dan gebruiken wij de ingevulde contactgegevens om u te informeren.

___________________________________________________________________________