Beheer van de oudergelden en meer!

Avondvierdaagse 13 juni t/m 17 juni 2022.

INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Dit jaar organiseren wij de Avondvierdaagse voor de leerlingen van Kindcentrum de Schatkamer.

De avondvierdaagse zal dit jaar plaats vinden van 13 juni t/m 17 juni 2022.

De kosten voor de avondtocht (1 dag) is € 5,50 en voor de avondvierdaagse (4 dagen) is het € 7,00. Welke dag de rustdag wordt, is op dit moment nog onbekend.

Dit jaar zullen we weer groepjes creëren. Elk groepje bestaat uit min. 4 kinderen (onderbouw) of min. 6 kinderen (middenbouw/bovenbouw) met daarbij 1  meeloopouder. Deze meeloopouder heeft die avond de verantwoordelijkheid over dit groepje kinderen. U kunt dit jaar ook zelf een groepje creëren. U kunt evt. met de ouders/verzorgers van het groepje afspreken wie wanneer meeloopt. Als er maar 1 meeloopouder per groep, per avond meeloopt (dit voor de overzichtelijkheid tijdens de avondvierdaagse). Als meeloopouder krijgt u een geel/oranje hesje aan, zodat u herkenbaar bent als meeloopouder.

Ook dit jaar kunnen wij niet alleen de avondvierdaagse lopen zonder u hulp. Daarom zijn we ook op zoek naar hulpouders. Wat hulpouder precies inhoud kunt u hieronder lezen.

Indien er vragen cq. opmerkingen zijn kunt u altijd mailen naar:

a4d.obsdeschatkamer.nl@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Activiteiten Commissie van de Schatkamer

Omschrijving van de Hulpouder taken:

Bij de kraam staan van De Schatkamer:

Zoals elk jaar zullen we weer onze eigen Schatkamer kraam neerzetten waar limonade, koffie/thee geschonken zal worden en iets lekkers. Elke avond (ma./dins./don.) zou er 1 hulpouder nodig zijn die de koffie/thee/limonade, tafel etc. bij school ophaalt. De andere hulpouder(s) kunnen rechtstreeks naar de plek van de kraam rijden.

* Let op: De kraam van De Schatkamer zal alleen georganiseerd worden als er voldoende ouders/vrijwilligers mee helpen dit te realiseren.

Koffie en limonade klaarmaken op school:

Uiteraard moeten de kannen met koffie/thee en limonade ook worden gemaakt en klaargezet worden. We zoeken ouders die één of meerdere dagen (ma./di./don.) van ongeveer 17.00 uur tot 17.30 uur aanwezig kunnen zijn op school, om dit te verzorgen.

Schminken bij de startplaats:

Om het geheel een feestelijk tintje te geven kunnen kinderen het logo van de Schatkamer op hun gezicht laten schminken met de “schatkamer” stempel. Tijd: 17.45 tot 18.00 uur bij de verzamelplaats van de dag.

___________________________________________________________________________

Opmerkingen:

Mocht er voor of tijdens de avondvierdaagse nieuwe info of wijzigingen zijn dan gebruiken wij de ingevulde contactgegevens om u te informeren.

___________________________________________________________________________