Beheer van de oudergelden en meer!

De ouderbijdrage betalen

Op deze website zijn er drie verschillende manieren waarop de ouderbijdrage kan worden betaald aan de stichting:

  1. De ouderbijdrage voor de kinderen in 1 keer zelf betalen met ideal.
  2. Opdracht geven om de ouderbijdrage in 5 termijnen door de stichting te laten incasseren
  3. Een verzoek doen bij stichting Meedoen om de bijdrage vergoed te krijgen.

Voor het zelf betalen en voor de incasso maken we gebruik van Mollie payments. In het rekeningoverzicht zie je dus ook Mollie payments als degene die de afschrijving doet. Dat geld komt via hen weer op de rekening van de stichting Oudergelden de Schatkamer.

Het bedrag liever zelf overmaken kan ook. Graag dan wel een mailtje sturen ter kennisgeving. Het geld overmaken kan :

  • op rekening nummer NL32RABO0118 1820 48
  • t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden OBS de Schatkamer
  • o.v.v. de naam of namen van uw kind(eren).

Vragen of opmerkingen, of een afwijkende betalingsregeling?

Neem vooral contact op met Martijn Schakelaar via whatsapp 06 51744447 of via deĀ mail.