Beheer van de oudergelden en meer!

Schoolkamp 2022 ouderbijdrage

Dit schooljaar gaan groep 7 en 8 weer op kamp. De kosten voor het kamp worden geïnd door de Stichting Oudergelden. Elk jaar wordt er per leerling 65 euro gevraagd voor het schooljaar. De ouderbijdrage daarvoor wordt dit jaar via Schoolkassa opgehaald. De betreffende ouders zullen via de Parro app en email een link krijgen om de betaling te voldoen.

Wilt u het liever zelf overmaken, dan zien we uw betaling o.v.v. schoolkamp 2022 + de naam van uw kind(eren), graag tegemoet op bankrekening NL32 RABO 0118 1820 48 van Stichting oudergelden de Schatkamer. Bij vragen kunt u contact opnemen via het volgende e-mail adres: admin@oudersvandeschatkamer.nl of via Whatsapp 0651744447 (Martijn Schakelaar)

Voor het schoolkamp kunt u ook terecht bij Stichting Meedoen om een bijdrage aan te vragen.