Beheer van de oudergelden en meer!

Oudergelden in een keer betalen

Hieronder ziet u de verschillende onderdelen van de ouderbijdrage. Geeft u alstublieft op voor hoeveel kinderen u betaald. De bijdrage voor de tussenschoolse opvang is verplicht als uw kind overblijft, de andere twee zijn vrijwillig.

Voor deze betaling via iDeal maken we gebruik van Mollie payments. In het rekeningoverzicht ziet u dus ook Mollie payments als degene die de afschrijving doet. Het geld komt via hen weer op de rekening van de stichting Beheer oudergelden OBS de Schatkamer.

Voor het administreren van uw betaling registeren wij uw persoonsgegevens en het moment van betalen. Uw rekeningnummer wordt niet opgeslagen. Uiteraard gaan we hoogst vertrouwelijk om met de gegevens. 

Tussenschoolse opvang
€ 45,00
Activiteitenbijdrage
€ 50,00
Totaal