Beheer van de oudergelden en meer!

Toelichting op de ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit een verplicht deel en uit een vrijwillig maar niet vrijblijvend deel:

  • De tussenschoolseopvang (TSO)
  • Activiteitenbijdrage voor schoolactiviteiten
  • Begeleiding voor de workshops in samenwerking met Doomijn

Tussenschoolse opvang

Uiteraard is de bijdrage voor de tussenschoolse opvang alleen verplicht als uw kind overblijft.

Het kwalitatief goed regelen van de lunchpauze kost geld, er wordt professionele begeleiding ingezet. Aangezien de school niet met een continurooster werkt.

Activiteitenbijdrage

Naast de verplichte bijdrage is er een vrijwillige bijdrage die bestemd is voor het uitvoeren van verschillende activiteiten voor de leerlingen. U moet hierbij denken aan:

  • Sinterklaasfeest
  • Midwinterdiner
  • Jaarfeest / Slotgala
  • Afscheid van groep 8
  • De decoratie avonden
  • Koningsspelen
  • en nog veel meer.

Begeleiding workshops

Ook dit schooljaar vraagt de school een vrijwillige bijdrage voor de inzet van pedagogisch medewerkers van Doomijn bij de middag workshops in de klas. Het doel is een kwaliteitsslag te maken in het aanbod en de diversiteit van de workshops. Dit is onderdeel van het onderwijs wat op de Schatkamer wordt gegeven.