Beheer van de oudergelden en meer!

Toelichting op de ouderbijdrage

De ouderbijdrage bestaat uit een verplicht deel en uit een vrijwillig maar niet vrijblijvend deel:

  • De tussenschoolseopvang (TSO)
  • Activiteitenbijdrage voor schoolactiviteiten

Tussenschoolse opvang

Uiteraard is de bijdrage voor de tussenschoolse opvang alleen verplicht als uw kind overblijft.

Het kwalitatief goed regelen van de lunchpauze kost geld, er wordt professionele begeleiding ingezet. Aangezien de school niet met een continurooster werkt.

Activiteitenbijdrage

Naast de verplichte bijdrage is er een vrijwillige bijdrage die bestemd is voor het uitvoeren van verschillende activiteiten voor de leerlingen. U moet hierbij denken aan:

  • Sinterklaasfeest
  • Midwinterdiner
  • Jaarfeest / Slotgala
  • Afscheid van groep 8
  • De decoratie avonden
  • Koningsspelen
  • en nog veel meer.

Begeleiding workshops

De workshops zijn geen onderdeel meer van de vrijwillige bijdrage en worden vanuit school georganiseerd.